Shiatsu: van ontspanning tot genezing.

Shiatsu is een massagevorm uit Japan en betekent vinger-, of handdruk. We gebruiken hierbij geen massage olie en kunnen in principe door (dunne) kleding heen masseren. Shiatsu-massage laat je lichaam beter functioneren. Daarmee voel je ja al snel een stuk beter.

Shiatsu massage

Meestal werken we op een futon op de grond. Een futon is een japanse dikke mat. We kunnen, moct je dat willen, ook op een tafel behandelen. De massage begint meestal op de rug waarbij we in een rustig ritmisch tempo allerlei punten indrukken. Soms komen we pijnlijke punten tegen maar daar gaan we uiteraard voorzichtig mee om. Naast rug en schouders masseren we punten op benen, voeten, armen, nek, hoofd, borst en buik.

“Brede werking bij klachten en zorg”

Shiatsu kan helpen bij allerlei klachten, zowel acuut als chronisch. Denk hierbij aan rug-, nek- en hoofdpijn, schouder-, bekken-, maag- en darmklachten, hormonale verstoringen, emotionele onevenwichtigheid en mentale onrust. Ook bij onbegrepen of a-specifeke klachten kunnen we deze massagevorm inzetten. De werking is breed en is merkbaar op energetisch, fysiek en mentaal niveau.

De zorg die we met deze massage vorm geven, heeft ook een brede werking:

  • preventief:   voorkomen/beperken van …
  • curatief:       behandelen/genezen van …
  • palliatief:     zorg die gericht is op verzachting of verlichting als genezing niet (meer) mogelijk is.

“Shiatsu stijlen”

We behandelen in 2 stijlen: de Namikoshi stijl en Karui Shiatsu Ryoho (KSR). Bij de Namikoshi stijl behandelen we in een vaste volgorde een aantal punten. Deze punten noemen we tsubo’s. De druk is relatief gering en wordt aangepast aan hoe deze ervaren wordt door de ontvanger.  Bij KSR is de aanraking belangrijker dan de eventuele druk. Voor de ontvanger lijkt er wellicht geen logische volgorde in de punten te zitten. We verbinden punten op verschillende energiebanen (meridianen) met elkaar, zodat de lichaamsenergie wordt aangevuld en of beter verdeeld.

Behandeling door: Debora, Marc