“Alles op één plek”

Ons doel is een “one go” plek te bieden in de aanvullende gezondheidszorg. Pijn, vermoeidheid, stress? Je komt je dag niet lekker door? We bieden allerlei oplossingen voor een breed scala aan klachten. Ook adviseren en helpen we om klachten te voorkomen. Onze therapieën verminderen pijn en stress; de weg naar je vitaler voelen! Een goede massage kan wonderen verrichten. Een goed gesprek geeft vaak een verfrissende nieuwe kijk. Aanvulling in je voeding geeft vaak een beter werkend lichaam vanaf celniveau. Kortom, beter in je vel door onze heldere kijk op gezondheid

“We kijken naar van alles”

Als erkende therapeuten in de aanvullende gezondheidszorg gaan we grondig te werk. Hierbij is een holistische visie ons uitgangspunt. Holistisch betekent dat we uitgaan van een visie waarin alles met elkaar verbonden is.  Naast je klacht van “nu” kijken we ook naar eventuele eerdere klachten en omstandigheden. Tijdens een intake gesprek, vooraf gaand aan een eerste behandeling, komt dit allemaal aan bod.

Lichaam en geest werken samen. Vanuit onze holistisch visie kijken we breed naar je eventuele klacht(en) en pakken die ook breed aan. Door je zelfherstellend vermogen te versterken helpen we je de balans te herstellen. We kiezen altijd in overleg met jou als cliënt hoe we aan de slag gaan. Dit kan fysiek, fysiologisch, energetisch of meer mentaal zijn. Aangezien alles op elkaar in werkt kunnen combinaties ook heel effectief zijn.

“Resultaten”

We leggen de resultaten van het intake gesprek, samen met de afspraken hoe we gaan werken, vast in een behandelplan. Hierin staat ook wanneer we gaan kijken of we de verwachtingen al gehaald hebben en of er nog vervolg nodig is. Vaak zijn resultaten duidelijk merkbaar, klachten verminderen en het algemeen gevoel van welbehagen neemt toe. Soms bereik je duidelijke resultaten pas na verloop van tijd. Ook dan is het fijn om middels de verslagen en de evaluaties toch de progressie te zien.

Voor eventuele samenwerking met de reguliere geneeskunde of (schade)verzekeringen is het vastleggen van gegevens en resultaten een goede basis. U dient uiteraard uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor dergelijke uitwisseling met derden.